当前位置:首页 >explore >ku หวย

ku หวย

ประชาสัมพันธ์

ทิพยประกันภัย น้อมนำศาสตร์พระราชา ควบคู่แนวคิด ESG ดูแลสิ่งแวดล้อม

01 มี.ค. 2024 เวลา 18:18 น.ทิพยประกันภัย น้อมนำศาสตร์พระราชา ควบคู่แนวคิด ESG ดูแลสิ่งแวดล้อม

ทิพยประกันภัย น้อมนำศาสตร์พระราชา "จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที" ควบคู่แนวคิด "ESG" ดูแลสิ่งแวดล้อม หนุนสังคมไทยสู่ความยั่งยืน

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)ร่วมกับองค์กรพันธมิตร ได้แก่ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มูลนิธิธรรมดี สมาคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทย คุรุสภา และกระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา เป็นประจำทุกเดือนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ครู-อาจารย์ และประชาชนทุกภาคส่วนได้เข้าใจ เข้าถึงศาสตร์ของพระราชา และเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นพื้นฐานในการนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในอนาคต 

สำหรับแนวพระราชดำริ "จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที" นั้น หมายถึง องค์ความรู้ด้านการพัฒนาของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมองทุกอย่างแบบองค์รวม ทรงรู้ว่าทุกสิ่งนั้นถูกเชื่อมโยง และส่งผลต่อการเป็นวัฏจักร การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมต้องให้ความสำคัญกับทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ฝนจากท้องฟ้าที่เป็นต้นกำเนิดของน้ำ ตกลงมาสู่ป่าเขาและผืนดิน ไหลไปสู่แม่น้ำลำคลองและท้องทะเล หล่อเลี้ยงทุกชีวิตในชุมชน ดังนั้น การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน จึงไม่สามารถมองข้ามสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ 

นางวิชชุดา ไตรธรรมที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจไปพร้อมกับการดูแลสังคมให้มีความมั่นคง และยั่งยืนตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่ไปกับแนวคิด ESGซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งที่ 37 นี้ จะเป็นการตอบโจทย์ความยั่งยืนในมิติด้านสิ่งแวดล้อม ที่เป็นรากฐานให้กับทุกชีวิตในสังคม โดยจะเป็นการเดินตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ได้ทรงใช้หลักในการบูรณาการภาพรวมมาบริหารจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม ที่ให้ความสำคัญตั้งแต่บนฟ้า ยอดเขา ที่ราบ มาสู่ทะเล การวางแผนการใช้น้ำอย่างเป็นระบบและรู้คุณค่า จึงจะทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน

"เพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์ผืนป่าและสิ่งแวดล้อม ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมบวชป่า และกิจกรรมปลูกป่า ณ ป่าชุมชนบ้านสาแพะ เพื่อเป็นกุศโลบายห้ามไม่ให้คนมาตัดไม้ทำลายป่า และเพื่อคงความอุดมสมบูรณ์ของป่าธรรมชาติไว้ อีกทั้งยังช่วยให้แหล่งน้ำไม่เหือดแห้ง และที่สำคัญคือ เป็นการสร้างสำนึกให้แก่ชุมชนในการมีส่วนร่วมดูแลสภาพสิ่งแวดล้อม และยังได้เรียนรู้แนวคิดเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรูปแบบต่างๆ ตามแนวพระราชดำริในพื้นที่บ้านสาแพะใต้อีกด้วย เช่น สระพวง หนึ่งในตัวช่วยสำคัญสำหรับการบริหารจัดการน้ำบนพื้นที่สูง ที่ช่วยในเรื่องการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในยามแห้งแล้ง โดยมีกระบวนการเริ่มจากการขุดสระแม่ หรือสระขนาดใหญ่บนพื้นที่สูงสำหรับกักเก็บน้ำ จากนั้นเชื่อมต่อการส่งน้ำลงมายังสระลูกสระหลานในพื้นที่ที่ต่ำกว่า เพื่อใช้สำหรับทำการเกษตร"

 • ตรวจหวยฮานอยวันนี้ 1/3/67 ผลหวยฮานอยล่าสุด หวยฮานอยวันนี้ออกอะไร

  ตรวจหวยฮานอยวันนี้ 1/3/67 ผลหวยฮานอยล่าสุด หวยฮานอยวันนี้ออกอะไร

  01 มี.ค. 2567 | 19:32
 • ตัดวงจร แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ตำรวจไซเบอร์บุกทลายเสาสัญญาณเถื่อนตามแนวชายแดน

  ตัดวงจร แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ตำรวจไซเบอร์บุกทลายเสาสัญญาณเถื่อนตามแนวชายแดน

  01 มี.ค. 2567 | 19:17
 • ชายต่างชาติ-เมียคนไทย ไหว้สวยขอโทษแล้วปมเตะหลังหมอ อ้างโมโหจนขาดสติ

  ชายต่างชาติ-เมียคนไทย ไหว้สวยขอโทษแล้วปมเตะหลังหมอ อ้างโมโหจนขาดสติ

  01 มี.ค. 2567 | 19:00

โครงการฯ ครั้งที่ 37 นี้ นับเป็นครั้งแรกที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้มีโอกาสศึกษาดูงานตัวอย่างการน้อมนำ ศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัติจริง โดยองค์กรเอกชนขนาดใหญ่ ณ ศูนย์เรียนรู้การฟื้นฟูเหมืองปูนซีเมนต์ไทย, บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) จังหวัดลำปาง ที่ใช้ศาสตร์พระราชา และหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร ในโครงการยังมีกิจกรรม Workshop และการบรรยาย โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาทิ "9 ตามรอยนวัตกรรมของพ่อ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนระดับสากล" ที่เป็นการถอดบทเรียนนวัตกรรมศาสตร์พระราชา พร้อมสอดแทรกคุณธรรม 5 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู และ "The King’s Journey Learn English an Example of an Invention" โดย อาจารย์อดุลย์ ดาราธรรม นายกสมาคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทย พร้อมทั้งการบรรยายเรื่อง "คุณธรรมในยุคดิจิทัล" โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และ "ถอดรหัสพระอัจฉริยภาพในหลวงรัชกาลที่ 9" โดย ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี ซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อก้าวสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามนโยบาย UNSDG ภายในปี 2030 

แท็กที่เกี่ยวข้องทิพยประกันภัยศาสตร์พระราชาESGฟรีวีซ่า ไทย - จีน 1 มี.ค.67 ‘แอตต้า’ ลุ้นจีนเที่ยวไทยวิ่งฉิว เกิน 2 หมื่นคน/วัน

ฟรีวีซ่า ไทย - จีน 1 มี.ค.67 ‘แอตต้า’ ลุ้นจีนเที่ยวไทยวิ่งฉิว เกิน 2 หมื่นคน/วัน

01 มี.ค. 2567 | 19:03สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ ต้อนรับทัวริสต์จีน รับฟรีวีซ่า

สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ ต้อนรับทัวริสต์จีน รับฟรีวีซ่า

01 มี.ค. 2567 | 19:40ตรวจหวยฮานอยวันนี้ 1/3/67 ผลหวยฮานอยล่าสุด หวยฮานอยวันนี้ออกอะไร

ตรวจหวยฮานอยวันนี้ 1/3/67 ผลหวยฮานอยล่าสุด หวยฮานอยวันนี้ออกอะไร

01 มี.ค. 2567 | 19:32ตัดวงจร แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ตำรวจไซเบอร์บุกทลายเสาสัญญาณเถื่อนตามแนวชายแดน

ตัดวงจร แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ตำรวจไซเบอร์บุกทลายเสาสัญญาณเถื่อนตามแนวชายแดน

01 มี.ค. 2567 | 19:17'เซ็นทรัลเวิลด์' แชมป์ 3 ปีซ้อน 'สุดยอดแบรนด์ผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย'

'เซ็นทรัลเวิลด์' แชมป์ 3 ปีซ้อน 'สุดยอดแบรนด์ผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย'

01 มี.ค. 2567 | 19:12ฟรีวีซ่า ไทย - จีน 1 มี.ค.67 ‘แอตต้า’ ลุ้นจีนเที่ยวไทยวิ่งฉิว เกิน 2 หมื่นคน/วัน

ฟรีวีซ่า ไทย - จีน 1 มี.ค.67 ‘แอตต้า’ ลุ้นจีนเที่ยวไทยวิ่งฉิว เกิน 2 หมื่นคน/วัน

01 มี.ค. 2567 | 19:03สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ ต้อนรับทัวริสต์จีน รับฟรีวีซ่า

สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ ต้อนรับทัวริสต์จีน รับฟรีวีซ่า

01 มี.ค. 2567 | 19:40ตรวจหวยฮานอยวันนี้ 1/3/67 ผลหวยฮานอยล่าสุด หวยฮานอยวันนี้ออกอะไร

ตรวจหวยฮานอยวันนี้ 1/3/67 ผลหวยฮานอยล่าสุด หวยฮานอยวันนี้ออกอะไร

01 มี.ค. 2567 | 19:32ตัดวงจร แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ตำรวจไซเบอร์บุกทลายเสาสัญญาณเถื่อนตามแนวชายแดน

ตัดวงจร แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ตำรวจไซเบอร์บุกทลายเสาสัญญาณเถื่อนตามแนวชายแดน

01 มี.ค. 2567 | 19:17'เซ็นทรัลเวิลด์' แชมป์ 3 ปีซ้อน 'สุดยอดแบรนด์ผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย'

'เซ็นทรัลเวิลด์' แชมป์ 3 ปีซ้อน 'สุดยอดแบรนด์ผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย'

01 มี.ค. 2567 | 19:12ฟรีวีซ่า ไทย - จีน 1 มี.ค.67 ‘แอตต้า’ ลุ้นจีนเที่ยวไทยวิ่งฉิว เกิน 2 หมื่นคน/วัน

ฟรีวีซ่า ไทย - จีน 1 มี.ค.67 ‘แอตต้า’ ลุ้นจีนเที่ยวไทยวิ่งฉิว เกิน 2 หมื่นคน/วัน

01 มี.ค. 2567 | 19:03

  ข่าวล่าสุด

  • สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ ต้อนรับทัวริสต์จีน รับฟรีวีซ่า

   สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ ต้อนรับทัวริสต์จีน รับฟรีวีซ่า

   01 มี.ค. 2567 | 19:40
  • ตรวจหวยฮานอยวันนี้ 1/3/67 ผลหวยฮานอยล่าสุด หวยฮานอยวันนี้ออกอะไร

   ตรวจหวยฮานอยวันนี้ 1/3/67 ผลหวยฮานอยล่าสุด หวยฮานอยวันนี้ออกอะไร

   01 มี.ค. 2567 | 19:32
  • ตัดวงจร แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ตำรวจไซเบอร์บุกทลายเสาสัญญาณเถื่อนตามแนวชายแดน

   ตัดวงจร แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ตำรวจไซเบอร์บุกทลายเสาสัญญาณเถื่อนตามแนวชายแดน

   01 มี.ค. 2567 | 19:17
  • 'เซ็นทรัลเวิลด์' แชมป์ 3 ปีซ้อน 'สุดยอดแบรนด์ผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย'

   'เซ็นทรัลเวิลด์' แชมป์ 3 ปีซ้อน 'สุดยอดแบรนด์ผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย'

   01 มี.ค. 2567 | 19:12

  (责任编辑:lifestyle)

   推荐文章